Mematikan fasilitas :
1. Klik Start > Run
2. Ketikkan regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll
3. Tekan OK dan restart komputer Anda untuk melihat perubahannya.

Mengembalikannya seperti semula :
1. Klik Start > Run
2. Ketikkan regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll
3. Tekan OK dan restart komputer Anda untuk melihat perubahannya.

Sumber : Anonymous

Advertisements