Class yang digunakan dalam menentukan jenis tulisan.

Gray
class=”hint”

Advertisements